Dotace z národního fondu obnovy
na období 2023-2025
→ Základní informace

Společnost Sprintel s.r.o. získala z Národního fondu obnovy dotace na výstavbu optických sítí v národní intervenční oblasti č. 13 a 15. Díky tomu vybudujeme s přispěním Evropské unie optickou síť FTTH (optika až do domácnosti) vč. přípojek superrychlého internetu a kabelové televize na až 949ti adresních místech!

Mapu a seznam pokrývaných oblastí naleznete zde.

K čemu to je dobré?


Na každé připojované adresní místo přivedeme optický kabel. Ten teoreticky umožňuje přenášet jakoukoliv rychlost a díky tomu jej není nutné měnit pro navyšování kapacity. Optický kabel také téměř nestárne. Díky tomu se jedná o trvalé řešení, které vám bude sloužit stejně dobře dnes jako za 50 let. Provoz v optickém kabelu také nepodléhá rušení ani počasí. Díky tomu mají nabízené služby stabilní parametry, bleskovou odezvu, připojení nekolísá a nevypadává. Náš optický internet tak splňuje přesně to, co od něj čekáte - prostě funguje, kdykoliv ho potřebujete. Totéž platí o kabelové televizi, která přináší špičkovou kvalitu obrazu (nyní Full-HD, později 4K), možnost pozastavit běžící pořad, videopůjčovnu atd.

Proč jsou na to dotace?


O připojení na optický internet je obrovský zájem, ale bohužel jeho budování je nesmírně drahé. Zejména v lokalitách s řídkou zástavbou a velkými vzdálenostmi mezi obcemi je vybudování optické sítě tak drahé, že se bez dotací zatím nevyplatí. Zároveň ale není možné peníze daňových poplatníků Evropské unie posílat tam, kde již jsou vybudované sítě ze soukromých peněz nebo existují záměry jejich výstavby. Český telekomunikační úřad proto pravidelně vypracovává rozsáhlou analýzu, k níž se mohou ostatní operátoři a dotčené obce vyjádřit a stanovuje tak konkrétní oblasti, kam je možné směřovat dotace. Tyto dotace mají od počátku přesně daná pravidla, jaké podmínky musí projekty a jejich investoři splňovat a také jakým způsobem jsou hodnoceny. Dotaci pak získávájí v každé oblasti projekty v pořadí přidělených bodů tak, aby se nepřekrývaly. Operátora nevybírá vedení obcí, ale ministerstvo, které vyhodnocuje podané projekty!

Veškeré detaily o tomto dotačním programu jsou k nalezení zde

Jak je připojení domu technicky a finančně náročné?


Za přivedení kabelu do domu a jeho zakončení v optické zásuvce během stavby neúčtujeme žádný poplatek. Silně doporučujeme majitelům všech dotčených nemovitostí této příležitosti využít a kabel si zdarma nechat zavést. Se zavedením kabelu do domu není spojen žádný závazek odebírat službu.

Mikrotrubička 7/4mm, do níž se po instalaci zafukuje optický kabel, se do nemovitosti přivádí zpravidla pod zemí, průvrtem do suterénu, chodby, garáže, či jiné místnosti dle vašich požadavků. Tento průvrt řádně zatěsníme. Mikrotrubičku pro optický kabel lze také protáhnout předpřipravenou chráničkou (nemá-li příliš ohybů). V extrémních případech existuje i možnost venkovní instalace na plot či podél okapu, taková řešení však důrazně nedoporučujeme. Uvnitř nemovistosti se pak umísťuje malá plastová nástěnná zásuvka (typicky 10x10cm, max. 30x15 cm u bytových domů), v níž je kabel zakončen na konektor. Koncová jednotka, která optický signál převádí na klasický gigabitový ethernet vyžaduje elektrické napájení, ale při využití delšího optického propojovacího kabelu nemusí být umístěna u zásuvky. Další možností je naopak zakoupení příslušného adaptéru, který dokáže nápájet optickou jednotku po ethernetovém kabelu. Optická jednotka se instaluje pouze k zákazníkům, kteří si objednají službu, u ostatních je kabel zakončen pouze optickou zásuvkou.

Jak je patrné, zásah do nemovitosti je zcela minimální a způsob a místo instalace lze plně uzpůsobit potřebám zákazníka. Není tedy důvod se instalace obávat. Zákazník si případně trubičku pro připojení může instalovat i sám. Záfuk a zakončení kabelu však vždy provádí kvalifikovaný pracovník dodavatele.

Kdo bude stavbu provádět?


Pro oblast č. 13 byla na základě otevřeného výběrového řízení vybrána společnost SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha. Tato společnost bude našim jménem také oslovovat majitele nemovitostí a konzultovat aspekty jejich technického řešení. Kontakty na příslušné pracovníky zasíláme majitelům dotčených nemovitostí informačním dopisem. Podobnost názvu je náhodná a naše společnosti nejsou nijak majetkově propojeny.

Pro oblast č. 15 dosud nebyl vybrán dodavatel.

Kolik stojí připojení k internetu a kolik kabelová TV?


Pro nově pokrývané lokality bude platný náš standardní ceník kabelového internetu pro jednotlivce a naše standardní nabídka kabelové televize (tabulka "Rodinné domy a bytovky připojené optickým kabelem"). Pro domácnosti jsou aktuálně nabízeny internetové tarify o rychlosti až 1Gbit/s a plná nabídka kabelové televize. Oproti uváděnému ceníku nejsou účtovány žádné poplatky spojené s přivedením kabelu do nemovitosi a jeho zakončením v klientské optické zásuvce.

Pro firmy, školy a úřady je možné po individuální dohodě zajistit kapacitu až 10 Gbit/s.

Co když mi současné připojení stačí?


Je určitě dobré mít naši přípojku zavedenou, obzvláště, když ji v rámci budování stavby zřizujeme zdarma. Pokud v budoucnu zjistíte, že vaše současné připojení nestíhá, vypadává, nebo neúměrně zdražilo, naši přípojku bude možné aktivovat snadno a rychle.

Když už ji ale zavedenou máte, zvažte všechny výhody, které vám optický internet od Sprintelu přinese. Absolutní spolehlivost, stabilní parametry, neomezená kapacita, nezávislost na počasí a náladách sítě šetří váš čas a nervy. A ty jsou přece cennější, než pár ušetřených desetikorun, ne?

Mohu se připojit k jinému operátorovi?


Ve Sprintelu jsme si jisti, že vám umíme dodat ty nejlepší služby, zejména z hlediska spolehlivosti a technické podpory. Kvalita je oproti konkurenci náš největší benefit, na kterém si zakládáme a díky čemuž umíme dodat a také dodáváme telekomunikační služby i těm nejnáročnějším zákazníkům z řad firem, veřejné správy či jiných telekomunikačních operátorů.

Pokud přesto existují důvody, proč chcete být připojeni přes jiného operátora, tato možnost existuje, pokud s námi tento operátor uzavře velkoobchodní smlouvu. Její podmínky se řídí referenční nabídkou, kterou v dostatečném předstihu před spuštěním sítě zvěřejníme. Povinnost zveřejnit referenční nabídku a nabízet velkoobchodní přístup nám ukládají pravidla dotace, nabízíme však tuto možnost jiným operátorům po individuální dohodě i na síti budované z vlastních prostředků, tj. bez dotace.