Dotace z národního fondu obnovy
na období 2023-2025
→ Ostatní a povinné informace

Informační bannery pro oblast č. 13 a 15 (formát PDF):


   

Souhrnné informace:


Národní intervenční oblast č. 13 (mapa)
Číslo projektu
CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_011/0004147
I. Etapa
Lokality

Čechůvky (Prostějov), Kraličky (Kralice na Hané), Klopotovice,
Ivaň - pouze napojení OÚ, Lobodice
Pokrytí
až 454 adres
až 510 bytů/subjektů
Cena
celkem max. 30,3 mil. Kč
dotace až 24,2 mil. (80%)
Délka
intravilán 12,2 km
extravilán 15,1 km
Dodavatel
SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha
Předpokládané spuštění
1.11.2024

II. Etapa
Lokality

Ondratice, Sněhotice (Brodek u Prostějova),
U sněhotic (Brodek u Prostějova)
Pokrytí
až 219 adres
až 242 bytů/subjektů
Cena
celkem max. 12,3 mil. Kč
dotace až 9,8 mil. Kč (80%)
Délka
intravilán 4,3 km
extravilán 0,2 km
Dodavatel
SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha
Předpokládané spuštění
1.12.2024

Národní intervenční oblast č. 15 (mapa)
Číslo projektu
CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_011/0004148
I. Etapa
Lokality
Březce (Štěpánov), Benátky (Štěpánov)
Pokrytí
až 121 adres
až 137 bytů/subjektů
Cena
celkem max. 9,3 mil Kč
dotace až 7,4 mil Kč (80%)
Délka
intravilán 3,8 km
extravilán 0,4 km
Dodavatel
nebyl zatím vybrán
II. Etapa
Lokality
Sedlisko (Horka nad Moravou) - výstavbu blokuje starosta Luděk Tichý
Pokrytí
až 155 adres
až 193 bytů/subjektů
Cena
celkem max. 12,7 mil. Kč
dotace až 10,2 mil. Kč (80%)
Délka
intravilán 3,6 km
extravilán 3,9 km
Dodavatel
nebyl zatím vybrán

Referenční nabídka pro oblast č. 13:


Referenční nabídka pro velkoobchodní přístup na síť v oblasti č. 13 je zveřejněna zde.

Referenční nabídka pro oblast č. 15:


Referenční nabídka pro velkoobchodní přístup na síť bude zveřejněna v dostatečném časovém předstihu před spuštěním sítě.