Dotace z národního fondu obnovy
na období 2023-2025
→ Stav realizace projektů

NIO13 - Národní intervenční oblast č. 13


Odkaz na mapu

Místo
Adres
k připojení
Stav
I. Etapa
Čechůvky (Prostějov)
55
Dokončování.
Kraličky (Kralice n.H.)
39
Ve výstavbě.
Klopotovice
102
Dokončování.
Ivaň
1
Dokončování.
Lobodice
257
Dokončování.
II. Etapa
Ondratice
161
Ve výstavbě.
Sněhotice + U sněhotic (Brodek u PV)
58

Čeká se na nabytí právní moci úz. rozhodnutí.NIO15 - Národní intervenční oblast č. 15


Odkaz na mapu

Místo
Adres
k připojení
Stav
I. Etapa
Březce (Štěpánov)
89
Územní rozhodnutí vydáno.
Benátky (Štěpánov)
32
Územní rozhodnutí vydáno
II. Etapa
Sedlisko (Horka n.M.)

155

Starosta obce Horka nad Moravou, Mgr. Luděk Tichý ignoruje zájmy občanů obce i platnou legislativu a stavbu se od počátku a zcela vytrvale snaží za každou cenu zmařit. Neštítí se při tom obstruovat a porušovat zákony.
Věc za nás řeší externí právní kancelář.
V krajním případě hrozí žaloba na Obec Horka nad Moravou o náhradu škody.

Více informací zde.