Dotace z národního fondu obnovy
na období 2023-2025
→ Situace v Horce nad Moravou


Na této stránce budeme občanům Horky nad Moravou přinášet informace o počínání starosty Tichého a jím řízeného obecního úřadu, jeho snahách o zmaření projektu a o našich krocích, které jsme podnikli s cílem realizaci projektu prosadit.

Obecné informace


Od první chvíle, kdy jsme starostu obce Mgr. Tichého oslovili s našim záměrem (říjen 2022!) vybudovat v Sedlisku optiku za evropskou dotaci, kterou jsme reálně získali, starosta a jím řízená obec nám brání realizaci projektu. Vydávají nesouhlasná stanoviska, nezákonná rozhodnutí, porušují správní řád, odmítají vydávat informace vč. informací o poloze sítí a o majetku obce, které potřebujeme pro naši inženýrskou činnost a na které máme zákonné právo. Opakovaně je nám tvrzeno, že síť v Sedlisku nesmíme stavět, protože ji tam prý bude stavět obec. Proč chce obec vyhazovat peníze tam, kde už jsou zajištěny evropské peníze? Proč se bojí konkurence? Proč ignoruje všechny výzvy k jednání? To nevíme. Dočkal by se občan Sedliska někdy této sítě? To také nevíme. Žádnou písemnost, která by existenci takového záměru dokazovala, se nám nepodařilo od obce získat. Jen prázdná prohlášení starosty a pár vágních vět ve strategii obce. Obec prý dokonce ani neví, kolik její údajně plánovaná síť má stát. A už vůbec ne, kdy bude provozu, jak a za jakých podmínek bude fungovat.

Prostě se jen v Horce nesmí stavět to, co nezařídil pan starosta.

Je to totéž, jako kdyby se v Horce otevřela nová samoobsluha a pan starosta by autem blokoval nákladní vjezd, protože někde v nějakém strategickém dokumentu je napsáno, že obec si možná za pár let otevře svůj obchod. Šílené? Ano, ale něco takového se teď v Horce děje.

Vedení obce přitom pravomoc rozhodovat o tom, jestli se v obci vybuduje podzemní elektřina nebo internet, vůbec nemá. Bránit tomu, protože se to kříží s údajnými obchodními zájmy obce, je podle našeho názoru dokonce zneužitím pravomocí obce. A jedním z mnoha porušení zákona, kterých se obec Horka v této nepochopitelné kauze dopouští.

Kdy bude mít tohle absurdní divadlo konec?

Časová osa


Celá časová osa je k nalezení na této podstránce i s odkazy na příslušné soubory a jiné zdroje. Časovou osu budeme průběžně aktualizovat. Každý další krok, který obec vykoná, aby mařila náš projekt, tu najdete.

Jak se bránit proti zvůli starosty, co nerespektuje zákony?


Naše společnost bojuje všemi právními prostředky. Žádost o územní rozhodnutí jsme podali a jeho platnost v případném odvolacím řízení uhájíme. K vyřešení majetkoprávních záležitostí máme nástroje a na kroky, které je nutno učinit, jsme připraveni. Otázkou je, jak dlouho to bude trvat, kolik sil bude aparát obce zbytečně vynakládat do obstrukcí naší stavby, místo aby je vynaložil do práce pro občany. Kolik bude obec nakonec stát její mizerná správa v rukou současného vedení. Jak dlouho budou občané nejen Sedliska, ale možná i dalších částí obce muset na kvalitní internet čekat. I když ten je pro ně téměř připraven.

A tady přicházíte na řadu vy, občané. Možná si pan starosta myslí, že si své kroky nějak obhájí. Že mu projde cokoliv a nějak se to "okecá" ve zpravodaji.

Řekněte mu svůj názor...