Ostatní

Vyjadřování k existenci sítí


UPOZORNĚNÍ

Od 9.5.2017 přijímáme žádost o vyjádření ke stavbě a k existenci sítí POUZE přes portál vyjadreniksitim.sprintel.cz
Žádosti zaslané poštou nebo emailem nebudou akceptovány.

Zaslání vyjádření k existenci sítí poštou ... 250 Kč bez DPH

Vytýčení sítí bežné *)... 850 Kč/hod bez DPH
*) Na základě objednávky o délce max. 1 strana A4 bežné velikosti textu nebo stručné emailové objednávky

Vytýčení sítí s nadstandardní byrokracií **)... 2850 Kč/hod bez DPH
**) Na základě objednávky o délce větší jak 1 strana A4 bežné velikosti textu.

Nadstandardní splatnost faktury za vytýčení - 30dnů místo 14 dnů ... 150 Kč bez DPH

Vytýčovací sprej - při rozsahu vytýčované trasy nad 100m ... 250 Kč bez DPH za 1ks

Sprintel s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout potvrdit objednávku s jednostranným stanovením podmínek objednatelem.
Sprintel s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat před provedením vytýčení úhradu proforma faktury na předpokládanou cenu služeb či prací.

Ceny jsou platné od 3.5.2018

Služby infrastruktury

Pronájmy datových okruhů, vláken, mikro trubiček
kontakt: p.kapounek@sprintel.cz

Výkopové práce rýhovačem

  • hloubky rýhy až 1200 mm
  • šířka rýhy 150 mm
  • možnost zapůjčení i s obsluhou
  • cena dle rozsahu prací