Ostatní

Vyjadřování k existenci sítí


UPOZORNĚNÍ

Od 9.5.2017 přijímáme žádost o vyjádření ke stavbě a k existenci sítí POUZE přes portál vyjadreniksitim.sprintel.cz
Žádosti zaslané poštou nebo emailem nebudou akceptovány.

Zaslání vyjádření k existenci sítí poštou ... 289 Kč bez DPH

Vytýčování sítí

Vytýčení sítí bežné *)... 1090 Kč/hod bez DPH
*) Na základě objednávky o délce max. 1 strana A4 bežné velikosti textu nebo stručné emailové objednávky

Vytýčení sítí s nadstandardní byrokracií **)... 2850 Kč/hod bez DPH
**) Na základě objednávky o délce větší jak 1 strana A4 bežné velikosti textu.

Nadstandardní splatnost faktury za vytýčení - 30dnů místo 14 dnů ... 350 Kč bez DPH

Vytýčovací sprej (počítáno po čtvrtinách) ... 340 Kč bez DPH za 1ks

Cestovní náklady ... 60 Kč/km bez DPH + 600 Kč/h bez DPH (počítáno po 5 minutách)

Sprintel s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout potvrdit objednávku s jednostranným stanovením podmínek objednatelem.
Sprintel s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat před provedením vytýčení úhradu proforma faktury na předpokládanou cenu služeb či prací.

Ceny jsou platné od 9.2.2023

Služby infrastruktury

Pronájmy datových okruhů, vláken, mikrotrubiček
kontakt: p.kapounek@sprintel.cz

Projekční práce

Cena je individuální dle rozsahu prací.

Výkopové práce rýhovačem

  • hloubky rýhy až 1200 mm
  • šířka rýhy 150 mm
  • možnost zapůjčení i s obsluhou
  • cena dle rozsahu prací