Akvizice sítě WinSoft Company s.r.o.


K 1.4.2016 jsme provedli akvizici části závodu WinSoft Company s.r.o. a WSCnet s.r.o., která provozuje datovou síť a zabývá se připojením k internetu. Vítáme zákazníky těchto společností v síti Sprintel a věříme, že budou se službami spokojeni. S tím souvisí i rozšíření sítě Sprintel do nových lokalit, kde budeme schopni poskytovat velmi kvalitní služby.